Інфографіка 2013-10-02 12:10
  ▪   Петро Нек

Найтиповіші українські прізвища на мапі України

До найбільш поширених українських прізвищ належить не більше двох десятків словотворчих типів. Перше місце серед них займають чотири типи прізвищ, які хоч і неоднаково розміщені, але зафіксовані в усіх областях України.

До них належать: 1) прізвища з суфіксами –енк-о, 2) прізвища з суфіксами –ук (-‘ук), -чук, 3) прикметникові прізвища з суфіксами –ськ-, -цьк-, -зьк- і 4) іменникові прізвища, утворені лексико-семантичним способом. Дані взяті із наукового видання 1966 року «Сучасні українські прізвища», яке підготували в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні Академії наук Української РСР.